Sådan fungerer klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 5 klubmedlemmer.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsident elect
Blive fortrolig med vicepræsidentens opgaver. Er med i programudvalget og støtter vicepræsidenten i programlægningen. 

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.